קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Names of Jewish Festivals in Medieval Islamic Sources and Their Association with the Jewish Tradition

"ספרו על אודות בני ישראל, איך בכך פסול" – אמירה זו היא אחת מאמירות רבות המיוחסות למחמד במקורות האסלאמיים, והיא דחפה מוסלמים לגלות עניין בדת היהודית. ואכן, החל מהמאה התשיעית לספה"נ, ניתן למצוא מקורות אסלאמיים המתארים היבטים שונים שלה. אחד הנושאים שנזכר במקורות אלו הוא חגי ישראל. על אף דמיון מסוים בין הדיווחים השונים, יש ביניהם כמה הבדלים: הם שונים זה מזה באורכם ובאופיים, וכן בהיבטים הקשורים לחגים שבהם הם עוסקים. הרצאתי תעסוק בשמות חגי ישראל כפי שהופיעו בתיאורים של מלומדים מוסלמים החל מהתקופה העבאסית (750–1258 לספה"נ) ועד שלהי התקופה הממלוכית (1250–1517 לספה"נ) ותבחן את זיקתם לשמות החגים שבמסורת היהודית.