קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The El ha-Hodayot Genre in Palestinian Prayerbooks from the Cairo Genizah

הסידורים הארץ-ישראליים מגניזת קהיר משקפים שימוש נרחב בברכות מגוונות. בניגוד למסורת הבבלית שנטתה להגביל יצירת ברכות חדשות ולייחד כל ברכה להקשר ליטורגי ספציפי, התאפיינה התפילה הארץ ישראלית בריבוי ברכות המשובצות בהקשרים ליטורגיים מתחלפים. ברכות אלה משתייכות לרוב לז`אנר ברכות אל ההודיות, ברכות השיר או ברכות התורה. ההרצאה תתמקד בברכות הנחתמות ב`אל ההודיות` ותבחן את מקורן התלמודי ואת תהליכי ההתפתחות שלהן. יוצע כי שורשיו של המנהג לחבר גופי ברכה שונים למטבעות חתימה קבועים נטועים בתפילה הקדומה, ושהיחס לברכות במסורת התפילה הארץ ישראלית המאוחרת כפי שהיא משתקפת בגניזה מהווה המשך טבעי ליחס לברכות בתלמוד הירושלמי ומשקף תרבות תפילה ארץ –ישראלית המצויה בדו-שיח עם מסורות תפילה אחרות.