The 18th World Congress of Jewish Studies

Is there Nothing New Under the Sun?

הביטוי "תחת השמש" הינו ביטוי תנ"כי ידוע המופיע לרוב בספר קהלת. הפרשנות לביטוי זה משתנה בהתאם לרוח התקופה. בהרצאה זו אעסוק בביטוי זה ומשמעותו בספר קהלת, וכן בביטויים דומים המופיעים בספרים אחרים במקרא, כגון "נגד השמש" (לדוג`: במד` כה 4, שמ"ב יב 12) ו"לפני השמש" (לדוג`: תה` עב 17, איוב ח 16). לאחר מכן, אבחן את הטקסטים בהם ביטוי זה מופיע בספרות המזרח הקדום. הביטוי מופיע בשפה האוגריתית בלוח האחרון של עלילת בעל, בטקסט החותם את הסיפור (KTU 1.6), שם הוא מובא ביחס לישויות אלוהיות מסוימות. הביטוי מופיע בשפה הפיניקית, בכתובת הקבורה של תבנת, מלך צידון (KAI 13), והוא חלק מקללה עבור שודדים או אנשים שעלולים לחלל את קבר המלך. הביטוי אף מופיע במספר מקורות בשפה האכדית.

האם הביטוי הציורי נולד בנפרד בכל אחת מן התרבויות הללו? סביר להניח שלא, מאחר וניתן להוכיח שהתקיימו השפעות ספרותיות נרחבות במזרח הקדום אשר חצו תרבויות ומרחבים גיאוגרפים. האם הביטוי נושא את אותה המשמעות בכל תרבות? שאלה זה חשובה בייחוד כאשר אנו לוקחים בחשבון שהשמש מייצגת אלוהות מסוימת בפנתיאון השמי-מערבי, ואלוהות שונה ממנה בפנתיאון השמי-מזרחי. בהרצאתי אדון באפשרות שביטוי זה נולד ביחס לאלוהות השמש, ומשם הפך לניב המשמש את הסופרים בכדי להביע את אותה המשמעות כאשר הם משתמשים בו.