קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Attitude of the Orthodox Community to National Bereavement

במושב זה נבחן כיצד התייחסו בחברה היהודית האורתודוכסית לשכול הלאומי במאה ה-21 ואילו פעולות נעשו על מנת להתמודד עם נושא כאוב זה.

לאורך כל שנות ההיסטוריה, התמודדה האנושות בכלל והחברה היהודית בפרט עם השכול. התמודדות זו התרחשה הן במישור הרעיוני-הגותי, הן במישור הדתי-משפטי (ההלכה), והן במישורים החברתיים השונים. היחס אל המוות בחברה אנושית מושפע ביותר מהאמונות היסודיות הנפוצות בה. חברה שמאמינה בערך של מלחמת דת ומות קדושים במערכה, מקדשת את המוות ורואה בו דבר חיובי ובכך מקילה על עצמה לצאת למלחמות. לעומת זאת, חברה שמקדשת את חיי הפרט בחברה (כדוגמה, הציבור בארה"ב ממלחמת וייטנאם ועד נטישתה של אפגניסטן לגורלה בימים אלה) חברה המאמינה שלמוות יש משמעות והמת זוכה לחיי המשך טובים בעולם אחר, מאפשרת לעצמה להשתקם מהר יותר מאבדן חיים במלחמה.

אם כן, במושב זה נתמקד בשנים הראשונות לאחר הקמת מדינת ישראל וביחס הייחודי של חברה זו לשכול הלאומי.

בהרצאה נסקור כמה מקרי בוחן ונראה אילו פעולות נקטו בחברה זו לאחר אובדן יקיריהם.