קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Midrashim in the Commentary on the Book of Jonah by the Karaite Yefet ben Eli

ההרצאה תדגים דוגמאות בפירושו של הקראי יפת בן עלי לס` יונה, בהן המחבר עושה שימוש במדרשי חז"ל.