קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

“Talpiot”: From City to Neighborhood from Vision to Reality

שכונת תלפיות תוכננה בראשיתה להיות עיר הבירה הציונית היהודית סמוך לירושלים העתיקה בדומה ל"אחוזת בית" (תל אביב) ליד יפו. בגלל התפתחות העיר לכיוונים לא צפויים ואירועים שונים בשנים הראשונות לקיומה, נמוג החלום של עיר תלפיות והיא הפכה לשכונת גנים קטנה ומרוחקת בדרומה של העיר. בהרצאה זאת אסקור את תהליך המעבר מעיר לשכונת מגורים, שכונת הגנים הראשונה שתוכננה על ידי האדריכל ריכרד קאופמן.