קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Rav Kook’s Philosophical “Road Map” as a Basis for a Relevant Educational Program in the Twenty-First Century

בהרצאתי אציג חיבור בין העולמות השונים בהם אני עוסק: עבודת הדוקטורט שלי בהנחייתו של פרופ` משה אידל, העוסקת ב`מפת הדרכים` הרעיונית של הרב קוק, היותי מרצה במכללות להוראה מזה עשרים שנה (מכללות `אפרתה` ו`הרצוג`, ובעבר `מורשת יעקב` ו`ליפשיץ`) והיותי חלק מהצוות המוביל את מכון רוטנברג לפסיכולוגיה יהודית

אסקור את האתגרים החינוכיים של המאה העשרים ואחת (בעיקר בעקבות מחקריהם של צ` לביא ושל א` גור זאב), ואציג את המודל התרבותי של ק` גירץ כבסיס להצגת משנה חינוכית רלוונטית ועד כאן חלקה הראשון של ההרצאה.

בחלקה השני, אתייחס למודל הדיאלוגי יוצא הדופן של הרב קוק כמודל פילוסופי החורג ממחוזות דתיים או יהודיים, ובעצם יש בו הצעה פילוסופית רחבה ויוצאת דופן בעוצמתה, לחינוך על אדני תפיסת דיאלוג שאין כמותה גם בשיח הדיאלוגי המפותח אצל ההוגים האמריקאיים והצרפתיים במאה העשרים ואחת.

בחלק השלישי של ההרצאה אציג את יישומו של המודל הזה בעולם החינוכי באולפנה שבראשה אני עומד, אולפנת `אור תורה נווה חנה` שבגוש עציון

ברור שההרצאה ניתנת במסגרת הרחבה של הקונגרס למדעי היהדות. הצגת טקסטים מרכזיים בכתבי הרב קוק תהיה `הלב הפועם` של ההרצאה. ובכל זאת, יש כאן הזדמנות לא שגרתית להציג משנה חינוכית הנובעת מטקסטים יהודיים, באופן פנורמי, ויש לה פוטנציאל לחרוג הרבה מעבר למחוזות של מדעי היהדות