קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

From an Abandoned Mound Dump to a Beating Heart: On the Restoration of the Ancient City of David

בהרצאה יוצגו בקצרה עקרונות התכנון והביצוע של פרויקט שיקום האתר ההיסטורי והארכיאולוגי הראשון במעלה מסוגו בישראל - מאתר נטוש, מוזנח, בלתי נגיש, המנותק מסביבתו, לאתר מבקרים פעיל ותוסס, אשר משתלב בסביבת המגורים וחיי היום יום של תושבי המקום, וזאת תוך שיקום המרחב הציבורי כולו לרווחת תושביו ואורחיו. התהליך התבצע במשך השנים באמצעות סדרה רציפה של פרויקטים ממוקדים המתפתחים זה מזה באופן הדרגתי ומבוקר, נוכח המצע הפיזי והאנושי, הגלוי והנסתר, הייחודיים למקום. לצורך זה גובשה שפה אדריכלית מתאימה לצורך שמירה על האותנטיות של האתר, להטמעת הפיתוח החדש בקונטקסט הקיים ולהדגשת האתרים והממצאים הארכיאולוגיים החשובים המצויים והנחשפים בו.