קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

On Abraham and Odysseus: On the Concept of Home in Levinas’s Thought

ההרצאה מבקשת להציע לשיח על מושג הבית ראיה חדשה הגלומה במחשבה של הפילוסוף היהודי עמנואל לוינס. שאלת המקום, משמעותו וההשתכנות בבית, מצויים ברבדים שונים בטקסט של לוינס והן קשורים באופן פנימי לתפישת הסובייקט. זו באה לידי ביטוי לא רק בפילוסופיה הכללית, אלא מתוך הבנה של הקשר היהודי וקיום הסובייקט בצלם אלוהים, תפיסה שהיא אתית מעיקרה.

נושא זה יבחן דרך שתי תנועות, האחת חוזרת אל עצמה, תנועה של "שיבה הביתה", שלוינס מאפיין אותה כתנועה של המטפיזיקה המערבית, והיא מנוסחת מתוך המחשבה היוונית ומסיפורו של אודיסאוס, ומתנועה שנייה, הפונה אל עבר אחרוּת, אותה מציע לוינס כאלטרנטיבה. זו המובעת במחשבה היהודית באמצעות אברהם. תנועות אלה מאפשרות הבנה של יחסים שונים למקום ולבית האחד סטטי, הרמוני והשני דינמי, שבו החוק והסדר של הבית הם שינוי והתפתחות.