קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The 1602 Volksbuch: A New Historical Perspective

בחינה היסטורית מחודשת של הקונטרס הגרמני על היהודי הנודד משנת 1602, שמקובל במחקר כמהדורה הראשונה של הטקסט שהתפשט במאה השבע עשרה בכל רחבי אירופה, ורב העלום על הידוע על נסיבות יצירתו, הפקתו, והפצתו.