קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Integrating Traditional Jewish Dialogue in Contemporary Israeli Music

עיון במילות השירים המושמעים ביותר בישראל בשנים האחרונות[1], מורה על שימוש רב במוטיבים של אמונה, ביטחון באל ותפילה.

תופעה זו היא תופעה חדשה יחסית, וקיימת כשני עשורים - מאז תחילת שנות האלפיים. בעשורים הקודמים היתה חלוקה ברורה בין השירים המכונים "ישראליים" לבין השירים שכונו "חסידיים" (מושג טעותי) - שירים שעסקו בפסוקים ובטקסטים דתיים אחרים.

בהרצאתנו נדגים את התופעה ונעסוק מעט בסיבות שהובילו לשינוי דרמטי זה במפת הזמר העברי.

ההרצאה תלווה בהדגמות מוסיקליות.

ביבליוגרפיה:

1. עז אלמוג, פרידה משרוליק – שינוי ערכים באליטה הישראלית, ב כרכים, חיפה/אור- יהודה תשס"ד.

2. אסף ליבוביץ, ההתחדשות הדתית של ידוענים ישראלים: מסורתיות רוחנית כשיח אזרחות פוסט חילוני (עבודת דוקטור), ירושלים 2018.

3. נעה קנארק גלבוע, " `מוסיקה היא דת אקוסטית` או: `מקומה של היהדות ברוק הישראלי בעשור המילניום; גבריאל בלחסן כמקרה בוחן` ". ח"מ, חסרה שנה. קישור באתר Academia.edu

4. יוסף פריאל, "שירת התנ"ך של יורם טהרלב", מחקרי גבעה, ד (תשע"ו–תשע"ז), עמ` 169–201.[1] ראו למשל כאן: https://www.mako.co.il/news-entertainment/2021_q3/Article-7a47143a8ec9b71027.htm

https://www.muzic.co.il/%d7%94%d7%9e%d7%a6%d7%a2%d7%93-%d7%94%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%aa%d7%99-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%90/