קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A Garden City Named Jerusalem—Is that So?

מקובל לחשוב שתפישת "ערי הגנים" בירושלים, מיוחסת אך ורק לשש שכונותיה של ירושלים שתוכננו על-פי עיקרון זה בתקופת המנדט הבריטי. יחד עם זאת, נראה ששורשי התכנון העירוני המנדטורי, שהשפעתו ניכרת עד היום, כִּיוֵּן לכאורה ליצירתה של עיר גנים מלאה ולאו דווקא למספר שכונות בעיר. האם ניתן לטעון שירושלים היא למעשה "עיר גנים", או שמא מדובר על הגדרה אחרת הסמויה מעין ביחס לעיר?