קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Tiyyulim after the Six-Day War: Personal Stories

ההרצאה תתמקד בפרץ הטיולים ששטף את ישראל לאחר מלחמת ששת הימים ובאופן בו הם נזכרים בסיפוריהם האישיים של מי שטיילו והדריכו בהם. בהרצאה ידון מקומה מרכזי של "החברה להגנת הטבע" והאופנים בהם נקשרו בטיוליה לימודי טבע וסביבה, הגנה על הצומח ובעלי החיים, תנ"ך וחיי היומיום הפלסטינים.