קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

“Female Rebbes” in Late Hasidism

מעמד הנשים בחסידות הוא אחד הנושאים השנויים ביותר במחלוקת, במחקר החסידות. בהרצאה זו אציג חומרים ארכיונים בלתי ידועים, על דמויות נשיות בחסידות המאוחרת שפעלו במידת מה כ"רבּיים". חומרים אלה יוכלו להאיר באור חדש סוגיה זו