קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Tiberias in the 1780s: The Disciples of the Maggid Meet Disciples of the Besht

ר׳ מנחם מנדל מויטבסק וחבורתו שהגיעו לגליל ולטבריה בראשית שנות השמונים של המאה השמונה עשרה פגשו בטבריה את את העולים האשכנזים מגל העליה הקודם שהיו בעיקרם מתלמידי הבעש״ט. בהרצאתי אנסה לעמוד על הייחס המורכב בין שתי קבוצות אלו ועל מה שניתן להסיק מכך לגבי מועד התגבשותה של החסידות כתנועה חדשה וייחודית.