קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Tragedy and Comedy in Premodern Hebrew Morality Literature: A New Approach to Folktales

נושא הרצאתי הוא הדיאלקטיקה הנוצרת בין תורת הפרוזה לבין תורת האתיקה באמצעות מימושה בסיפורים המשולבים בתוך חיבורי מוסר עבריים קדם מודרניים. השאלה הראשונה שתנחה את הרצאתי היא אפיסטמולוגית: האם תודעה ז`אנרית היא נחוצה והכרחית לשם קיומו של תהליך הקריאה שספרות המוסר מבקשת לכונן? השאלה השניה היא פואטית: עד כמה נענים הסיפורים המשולבים בתוך ספרות המוסר הקדם מודרנית להגדרות הז`אנריות המקובלות? באמצעות מספר דוגמאות של סיפורים עממיים אדגים את מימושם הסיפורי של שני ז`אנרים אותם אכנה טרגדיה וקומדיה ואת הקשרים ביניהם ובינם לבין הדרשה המוסרית כמנוף לכינון תודעה ושינוי תודעה בקרב הקוראים.