קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Crises and Fractures: Notes on the Image of the Family in Israeli Poetry in the Twenty-First Century

השירה הישראלית בשנות האלפיים עוסקת בגלוי בנושאים רבים שלא נדונו בצורה זו בעבר. גירושים והשפעתם על בני המשפחה, מעורבותם הגוברת והולכת של אבות ביומיום המשפחתי, אלימות מילולית ומינית, משפחות חד הוריות או חד מיניות, מבט מפוכח וכואב בתולדות המשפחה המהגרת ועוד. ההרצאה תציג בקצרה מגוון של שירי משוררות ומשוררים משני העשורים האחרונים תוך קישורם לשירת משוררות ומשוררים מגלי השירה של ״דור המדינה״. ם