קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Deviations in the Use of Tenses in the Tiberian Tradition and their Origins

כתיב המקרא חסר הניקוד מציע לא פעם יותר מאפשרות קריאה אחת. ההרצאה תדון בצורות פועל שיש יותר מאפשרות קריאה אחת שלהן באשר לזמן הפועל, כגון עבר או בינוני, עבר או עתיד (בצורות "המהופכות"), מקור או ציווי או עבר ועוד. תיבחנה צורות שנראה שיש בהן שינוי בזמן הפועל במסורת הקריאה הטברנית ביחס למסורת הקדומה המשוחזרת, ויידונו מקורות השינויים האלה – הלשוניים ושאינם לשוניים – לאור שאר מסורות העברית ולאור התרגומים הקדומים.