קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Development of Biographies in Religious Zionism

בהרצאה אבחן את התפתחות הספרות הביוגרפית שנכתבה בשפה העברית על מנהיגים, רבנים ואישי ציבור המזוהים עם הציונות הדתית שפעלו במדינת ישראל או פעלו להקמתה.

הספרות הביוגרפית בציונות הדתית התפתחה בכמה שלבים; בגל הראשון היו אלה הסופרים בני הדור שקדם להקמת המדינה שנשאו את עול כתיבת הספרים הביוגרפיים על מנהיגי הציונות הדתית. הגל השני בספרות הביוגרפית מתפצל לשלושה זרמים עיקריים:

הזרם הראשון הוא הכתיבה הספרותית שאינה אקדמית, עליה חתומים הסופרים והעיתונאים בני הדור השני שנולד לאחר הקמת המדינה. הזרם השני הם הספרים הביוגרפיים שנכתבו על ידי בני משפחה של הדמות, בעיקר בנים ונכדים. הזרם השלישי של הספרות הביוגרפית הוא הז`אנר האקדמי שהגיע אומנם באיחור, אך התפתח בצורה עקבית לצד הספרות הביוגרפית שאינה אקדמית. ההכרה האקדמית לה זוכה הז`אנר הביוגרפי איפשר לחוקרים רבים ממספר דיסציפלינות לבחון את חייהם של מנהיגים ציוניים דתיים ממספר זוויות וממספר מחלקות באוניברסיטה.

מהמחקר עולה כי לרבנים יש יתרון מובנה בבחירה לכתוב עליהם ספר ביוגראפי, תופעה לא מפתיעה בחברה דתית שהרבנים נמצאים בראש הפירמידה הרוחנית וההלכתית. לעומת זאת, מספר הנשים הדתיות-לאומיות שזכו למחקר על חייהן הוא מועט יחסית, וכמעט שלא נכתבו ביוגרפיות על מנהיגים בני עדות המזרח. החוסר העיקרי נמצא במחקרים הביוגרפיים האקדמיים, ובחזית זו יש לחוקרי הציונות הדתית עוד עבודה רבה.