קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Institution of the Haredi Rebbetzin: The Case of Ruth Blau

החברה החרדית מצפה להתנהגות מסוימת מנשים חרדיות, אבל ישנן שורה של ציפיות חברתיות נוספות מאשת רב - הרבנית. ההרצאה תדון במוסד הרבנית באופן כללי ותראה כיצד כללים אלה התממשו במקרה של רות בלוי (1920-2000), אשתו של הרב עמרם בלוי, מנהיג תנועת נטורי קרתא בירושלים. ההרצאה תתמקד בתפקידה של רות בגיוס כספים, שדכנות, ובניית מוסדות סעד וחינוך.

רבניות אוחזות בסטטוס מיוחד כאשר האישה והבעל פועלים ביחד לקדם את הקריירה של הגבר, ובכך גם מקדמים את מעמדה של האישה. במונחים סוציולוגים נקרא המודל המשפחתי הזה כ"שני אנשים בעלי קריירה אחת", והוא שונה מהמודל המשפחתי המקובל בעולם החרדי של "חיים משפחתיים מקבילים," שבו הבעל והאישה מנהלים את חייהם במקבילים שכמעט אינם נפגשים. המודל החרדי הטיפוסי מאפשר לגברים להקדיש את עצמם ללימוד תורה ובכך להגדיל את הסטטוס שלהם, כאשר הנשים כמעט ואינן מקבלות קרדיט עבור ניהול חיי המשפחה.

במודל של "שני אנשים בעלי קרירה אחת" מצטמצם הפער שבין הרב והרבנית, האישה מעורבת בענייני הקהילה ובשל כך היא זוכה בהכרה ציבורית ובתחושות סיפוק. אולם מודל זה נדיר, והוא מתאפשר רק כאשר הבעל הוא דמות ציבורית חשובה ובעלת מעמד, שמאפשרת לו לעמוד בפני הביקורת על החריגה מהנורמות המקובלות.

ההרצאה תראה כיצד המקרה של רות בלוי מתאים למודל המשפחתי המיוחד.