קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

A First Look at the Origins of David Cassuto’s Architectural Works

ליצירתו האדריכלית של דוד קאסוטו מקורות השראה רבים השואבים מהביוגרפיה האישית וממפגשים רב-תרבותיים שהשפיעו על תפיסת עולמו. אלו באים לידי ביטוי בשיאם בתכנון ועיצוב בתי כנסת בישראל. פרסומו לאחרונה של הספר "דוד קאסוטו-שני עולמות", הסוקר מבחר מעבודותיו של האדריכל, מאפשר לראשונה ניתוח של התפתחותו המקצועית החל משנות השבעים ועד לימינו. בהרצאה יוצגו פרויקטים נבחרים של בתי כנסת תוך ניתוח השפעתם על חיי הקהילות ותרומתם לתרבות הבנייה המקומית.