קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Spatial Ethics: Planning Synagogues at University Campuses in Israel

מראשית תכנון הקמפוסים האוניברסיטאיים בישראל, עמדו לדיון שאיפות אידיאולוגיות שונות באשר לקיום האוניברסיטה ולתפקידה. שאלות שנגעו ביסודן במתח בין היותה מוסד מדעי לבין היותה סמל לאומי יהודי. סוגיית בניית בתי הכנסת האוניברסיטאיים עלתה לא רק כמענה לצורך פרקטי, אלא כמענה לשאלות העוסקת בצביון וזהות.

בתי הכנסת האוניברסיטאיים בישראל הינם מבנים שסביב תכנונם באות לידיי ביטוי שאלות אתיות אודות ביטוייה המרחביים והאידיאולוגיים של האוניברסיטה בהקשר למבני הדת שבקרבה. זוהי תופעה מרחבית המעמתת תפיסות עולם מנוגדות של דת ומסורת לעומת השכלה חילונית וקידמה ואלה משתקפים בתהליכי התכנון ובתוצרים הארכיטקטוניים. ההרצאה תעסוק בתכנון המבנים ביחס למספר היבטים: מקומות, תקופות, החלטות תכנוניות, וכמובן המיקום והתצורות האדריכליות של המבנים הנבחרים.

האדריכלות של מבני בתי הכנסת האוניברסיטאיים בישראל, חושפת אידיאולוגיה תכנונית של מבני דת ציבוריים בדמות כוחות פוליטיים, כלכליים, חברתיים ועוד - המהווים גילוי דעת מרחבי אודות עמדות האקדמיה השונות בנדון.

הניגוד בין מבנה שמיועד בעבור הטקס הדתי לבין קמפוס ההשכלה החילונית יושב באמצעות האדריכלות של המבנים, אך האם הארכיטקטורה משקפת יחסים או מנסה ליצור יחסים במרחב? מהי מערכת היחסים הפרשנית בין בית הכנסת לאוניברסיטה מנקודת מבט של אתיקה מרחבית?

(אדריכלית חגית לשם - עמיתת קרן עזריאלי, מחקרה ״לקראת אתיקה מרחבית״ נכתב בהנחיית ד״ר רועי קוזלובסקי בבית הספר לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב, מרצה בבית הספר לארכיטקטורה באוניברסיטת אריאל, arc.hagitleshem@gmail. com)