קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Wings of Prayer: The Synagogue Architecture of Yeshayahu Ilan

ישעיהו אילן (1931-1999) היה אדריכל ישראלי אשר לאורך ארבעים שנות עבודתו פיתח בעקביות שפה ייחודית בתכנון ועיצוב בתי כנסת. בעבודותיו שילב אילן בין שפה אדריכלית מסורתית האופיינית למבני דת לבין שפה אדריכלית מודרנית המושרשת במאה העשרים. ההרצאה תעסוק במוטיב המרכזי המזוהה עם עבודתו - גיאומטריית גג בית הכנסת דמויית ”כנפיים” המתכתבת עם מוטיב הכיפה המסורתי.