קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Inaccurate Volume Values in the Discussion of Solomon’s Sea in Yerushalmi Eruvin 1:5

ה"ים של שלמה" הוא מיכל גדול לקיבול מים, עשוי נחושת, אשר היה במקדש הראשון אשר נבנה על ידי שלמה המלך והשתמשו בו לטבילת הכהנים. מבנה הים נידון בתלמוד הירושלמי, מסכת עירובין (פ"א ה"ה) (וכן בתלמוד הבבלי, מסכת עירובין יד ע"א – ע"ב, אך לא נדון בו במסגרת ההרצאה). הדיון עוסק בצורתו של "ים של שלמה". במהלך הדיון בירושלמי ביחס לצורתו של הים, מופיעים כמה ערכי נפחים שגויים.

לערכים אלו הוצעו כמה הסברים, אך בכולם מתבצע שינוי גירסת הירושלמי ביחס לערכי נפחים אלו או שאין שאין הסבר מתמטי מספק לערכים. אנו מציעים הסבר חדש בדברי הירושלמי, אשר בו אנחנו לא מגיהים את ערכי הנפחים המופיעים, ונותנים הסבר מתמטי מספק לערכים המופיעים. ההסבר מבוסס על שיטתם של רבי אברהם בר חייא הנשיא בספרו חיבור המשיחה והתשבורת ורבי שמעון בן צמח דוראן בתשובותיו בשו"ת התשב"ץ.

במסגרת ההרצאה, אנו נסקור את דברי הירושלמי וההסברים שניתנו לו, ונציג את ההסבר החדש שלנו ליישוב ערכי הנפחים השגויים שמופיעים בדברי הירושלמי.