קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Lost Derashot on Gehinnom in an Eastern Version of the Midrash Tehillim

מדרש תהלים הוא מדרש אגדה מקיף ומגוון על ספר תהלים, המורכב מחטיבות ספרותיות בעלות מאפיינים לשוניים וסגנוניים שונים. בהתאם לכך התפתחו במחקר הערכות שונות באשר לזמן ולמקום שבו נוצר המדרש וכן באשר לטיב העריכה שלו. המדרש היה כנראה נפוץ ברחבי העולם היהודי בימי הביניים ולכן הגיעו לידינו מספר גדול יחסית של עדי נוסח, שלמים וחלקיים. עיון מתמשך במכלול עדי הנוסח של המדרש, הישירים והעקיפים, מגלה שקיימים הבדלי נוסח רבים ומשמעותיים בין העדים השונים העולים לעיתים לכדי הבדלי תוכן של ממש, מה שמקשה על עצם זיהוי המדרש המקורי. הממצאים שיוצגו בהרצאה זו מצביעים על אפשרות לקיומו של ענף נוסח מזרחי עצמאי שכמעט ואבד מאיתנו. ממצאים אלו מדגימים בצורה מופתית את החשיבות הרבה שביצירת מהדורה חדשה של מדרש תהלים שתתן ביטוי הולם למסורות הנוסח השונות שלו.