קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Eliyahu Ha-Navi’s Dirty Laundry: Brant Shpigl and the European Conduct Literature

חוקר היידיש מקס אריק (מאקס עריק) כינה את תקופת היצירה הספרותית ביידיש בין המאות ה-16–18 כ"תקופת המוסר". ואכן, לאורך העת החדשה המוקדמת ספרות המוסר היתה מהסוגות הספרותיות הפופולריות והנפוצות ביותר בעולם היהודי האירופאי וכללה כותרים רבים הן ביידיש והן בעברית. חיבורים אלה עסקו בהתנהגויות הראויות של היהודי והיהודיה תוך שילוב של רעיונות מספרות חז"ל, וחומרים קבליים ופילוסופיים. אולם, ספרות המוסר היהודית לא התייחסה אך ורק למצוות, הלכות או רעיונות קבליים ופילוסופיים ממקורות יהודיים קודמים. הוצע בה מקום נרחב לדיון בחיי היומיום של קהל היעד, להתנהגות נאותה, טיפול במשק בית, נימוסים, הליכות והיגיינה.

תקופת המוסר היהודית מקבילה מבחינה כרונולוגית לעליית קרנם של ז`אנרים ספרותיים אירופאיים לא יהודיים שעוסקים בהרחבה בניהול חיים ראויים תוך התמקדות בנימוסי שולחן, הקפדה על ניקיון אישי והתנהלות נאותה בציבור. ספרי הדרכה, נימוסים והליכות ומדריכי ניהול משק בית שנכתבו בשפות ורנקולריות זכו לתפוצה רחבה לאורך העת החדשה המוקדמת. חרף העיסוק המחקרי בספרות המוסר היהודית במהלך העשורים האחרונים, שאלת היחסים בין ספרות זו לבין הפופולריות של סוגות ספרותיות קרובות באופיין בספרות האירופאית נותרה עד כה בשולי הדיון.

הרצאה זו מבקשת לבחון את חיבור המוסר היידי דער בראַנט-שפּיגל (קרקוב, 1596) כחלק מעלייתה של בין ספרות הנימוסים הגרמנית בת הזמן. חיבור מרשים זה, שנתחבר על ידי ר` משה הענוכש אלטשולר ירושלמי, וזכה לפופולריות רבה כבר במהלך סוף המאה ה-16 ותחילת המאה ה-17, מונה 76 פרקים שעוסקים בצדדים שונים בחיי האישה היהודיה. הוא כולל עיסוק במצוות המחייבות את האישה לצד דיונים ארוכים בכל הנוגע להתנהגות נאותה ומידות טובות. אחד המוקדים המרכזיים בספר הוא העיסוק בחשיבות הניקיון וההיגיינה האישית, ובהדגשת מקומה הייחודי של האישה במאמץ לשמור על הניקיון של המשפחה היהודית כולה. בהרצאה ייבחן העיסוק המורחב של החיבור בניקיון ובכביסה לאור ספרות הנימוסים וניהול משק הבית הגרמנית מהמאות ה-16 וה-17, תוך הדגשת המרכיבים המשותפים והייחודיים בין ספרות זו לספרות המוסר היידית.