קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

On the Study of Midrash Yelammedenu: The Relationship between the Lost Midrash Yelammedenu and the Tanhuma Midrashim

בעיית הסבך של מדרשי התנחומא על מגוון חיבוריהם ונוסחיהם ידועה. חוקרים מכנים חיבורים אלה תחת השם הכולל "ספרות תנחומא-ילמדנו" ונוטים להתייחס אליהם כאל ורסיות שונות של מפעל ספרותי אחד שהתפתח ברבדים שונים. לדעתי, על מנת לפתור את הסבך הזה יש להפריד בין החיבורים ולעמוד על מאפייניהם ועל היחסים ביניהם. במחקרי אספתי את כל המובאות ממדרש ילמדנו האבוד (הידוע מהערוך ומילקוט שמעוני), ארגנתי אותם לפי המבנה המשוער של החיבור וערכתי השוואות בינן ובין מקבילותיהן. בהרצאה זו אעמוד על היחס שבין מדרש ילמדנו האבוד לבין מדרשי התנחומא (בעיקר תנחומא הנדפס ותנחומא בובר) מתוך בחינת ענייני ריאליה וענייני שפה ולשון המופיעים ביחידות מקבילות. בחינה זו מעלה ממצאים מובהקים ועל פיהם אנסה לטעון באשר ליחס שבין מדרש ילמדנו האבוד לבין שני מדרשי התנחומא העיקריים, כצעד להתרת הסבך שבין צרור חיבורים זה.