קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Lacan and the Phenomenology of Jewish Relationships: A Reading of Love, Romance and Covenant by Rabbi Shagar

אחד המושגים המרכזיים בהגותו של לאקאן הוא המונח "נקודה שלישית". לפי לאקאן, מערכת היחסים של הסובייקט עם האובייקט (המושא של התייחסותו) יכולה להתקיים בשני מבנים: מבנה דמיוני ומבנה סימלי. המבנה הדמיוני, הפתולוגי, הוא דיאדי: הסובייקט מול האובייקט. המבנה הסימלי, הבריא, הוא טריאדי: הסובייקט תופס את האובייקט בתיווכה של נקודה שלישית, שמנסרת בינו לבין האובייקט ומותירה אותו במעמד של "אחר" עבור הסובייקט. הרב שג"ר מתרגם את הרעיון הלקניאני הזה אל תחום הזוגיות היהודית. במאמרו "אהבה רומנטיקה וברית", הוא מראה כיצד ניתן להבין את הפנומנולוגיה של הזוגיות היהודית באמצעות המודל הטריאדי הלקניאני, כאשר המונח "ברית" מבטא "קשר זוגי שמכיל בתוכו נקודה שלישית".