The 18th World Congress of Jewish Studies

Between Zionism and Communism in Romania: Asirat Zion Mela Iancu as a Case Study

בין ציונות לקומוניזם ברומניה - אסירת ציון מלה ינקו, מקרה מבחן

סילביה הרשקוביץ

אבסטרקט

מאות מנהיגים ציוניים ברומניה נלקחו לחקירות באישון לילה, חלקם הועמדו למשפט, עונו ונחבשו בבתי הכלא הרומנים בין השנים 1960-1945. ביניהם הייתה גם מלה ינקו, אחייניתו של הרב משה גסטר, חוקר היסטוריה ופולקלור ידוע, ששימש רב ראשי של הקהילה הספרדית באנגליה ופרופסור באוניברסיטת אוקספורד.

הרצאה זו תעסוק במשפטה של ינקו, פעילה ציבורית וציונית שעמדה בראש המרכז היהודי להגנת האם והילד, הידוע גם בשמו OSE רומניה. מה היו הגורמים שהניעו את פעילותה הציבורית והציונית ומדוע נשפטה על פעילות זו? מדוע בחרה להשתלב בתנועה הקומוניסטית, ולמה עשתה זאת רק לתקופה קצרה? כיצד נהגו בה חבריה משכבר הימים ואיזו השפעה הייתה להתנהגות זו על מאסרה וחקירתה? האם בגדה בחבריה? מה היו חוויותיה בכלא הרומני?

בשנת 1935 ביקרה ינקו בפעם הראשונה בארץ-ישראל, ביקור שהיה לנקודת מפנה בעבורה להמשך פעילותה הציבורית והציונית. עם שובה לרומניה, פרשה מפעילותה בויצו רומניה, והתמסרה לעבודה במפעל בראשו עמדה. הקשרים שיצרה במהלך פעילותה בארגון זה, יהיו לימים מוקד לחקירתה ולהעמדתה לדין. בשנת 1943 החלה גם בפעילות קומוניסטית. תקופה קצרה הייתה חברה במרכז הארגון "ההגנה הפטריוטית"(Apararea Patriotica) ובוועד היהודי הדמוקרטי" (Comitetul Democratic Evreesc – CDE). זהו ארגון שייצג את המפלגה הקומוניסטית ברחוב היהודי, ושאף לצרף לשורותיו ארגונים יהודיים וציוניים. לדבריה, פעילותה הקומוניסטית הייתה בשיתוף עם הנהגת יהודי רומניה, ונבעה מהרצון לקרב את הקומוניסטים אל היהודים. לנגד עיניהם עמד הרצון להביא להתמוטטות המשטר הנאצי.

בינואר 1951 נאסרה ינקו והואשמה בפעילות נגד המשטר הרומני. המשפט התקיים במשך שלוש שנים, ובסופן נמצאה אשמה ונדונה לעשרים שנות מאסר. ינקו לא השלימה את תקופת מאסרה, שוחררה ועלתה לישראל יחד עם בן זוגה, אסיר ציון ד"ר קורנל ינקו, בשנת 1957.

סילביה הרשקוביץ, אוניברסיטת בר אילן