קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Shift of Rabbi Yehuda Leon Alkalai from Traditional Jewish Writing to the Hebrew Press: Format, Ideology, and Reception

הרב יהודה אלקלעי (סרייבו 1798- ירושלים 1878), שפעל באזור הספר שבין האימפריה העות`מאנית לאימפריה ההבסבורגית, פרסם החל מסוף שנות השלושים של המאה הי"ט קונטרסים וספרים רבים בעברית ובלדינו, בהם שטח את משנתו הפרוטו-לאומית. החיבורים, המאופיינים בסגנון מדרשי אזוטרי, שלא היה נהיר לרבים מבני דורו, בעיקר בגרמניה, הובילו אף להוקעתו כ-`מיסיונר מוסלמי`.

בשני העשורים האחרונים לחייו ירדה התדירות בה פרסם קונטרסים וספרים, ובמקומם פנה הרב אלקלעי לפרסום אינטנסיבי באפיק חדש – מכתבים למערכת שהתפרסמו בעיתונות העברית. המחקר נטה עד כה להתעלם מפרסומים אלו, והם הובאו במהדורת `כל כתבי` (בעריכת יצחק רפאל) רק תחת `זוטות`.

המעבר לשימוש בעיתונות העברית, שקדמו לו פרסומים, מתורגמים ומתווכים, בעיתונות היהודית בשפה האנגלית בשנות החמישים, מציגים אלקלעי אחר – מתומצת ומעוקר על פי רוב מדיסקורס משיחי, אך בעיקר נגיש ונהיר יותר. ההרצאה תבחן את השינויים בכלי ההבעה, ואת ההשפעה של אותם שינויים על האידיאולוגיה של אחד ממבשרי הלאומית היהודית, ועל התקבלותו. באופן רחב יותר, אבחן האם ניתן ללמוד מהמקרה של הרב אלקלעי על ההשפעה של עליית העיתונות באות עברית על ירידת קרנם, ואף על הכחדתם, של ז`אנרים מסורתיים.