קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Between Standard Grammar and the Narrator`s Tongue: A Discussion of Genre in Judeo-Spanish Characteristics

בספרי הדקדוק של הלאדינו מוצגים ניתוחים דקדוקיים של השפה כפי שדוברי הלאדינו מדברים את השפה בשיח. לכן כאשר מנתחים את השפה כפי שמשתמשים בה מספרים עממיים, בנרטיב ובלא בשיח, מבחינים בשימושים אחרים וברבדים נוספים של אלמנטים לשוניים בשפה, כגון שימוש בזמנים, ,תוארי פועל וסמני שיח. בהרצאה זו ארצה לדון בהבדל בין השפה האותנטית של המספרים העממיים לבין השפה כפי שהיא מוצגת בספרי הדקדוק ובבעיתיות בקביעת השפה האותנטית כאשר מדובר בטקסטים שנאספו לפני כמאה שנה ללא הקלטות של אירועי ההיגוד.