קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Kohelet Rabbah and Shir haShirim Rabbah: Parallels and Connections

בחינת הקשרים בין חיבורים מדרשיים שונים הוא נושא המעסיק את חוקרי המדרש מאז עבודתו החלוצית של יום טוב ליפמן צונץ. ההרצאה תבחן את היחס בין מדרש שיר השירים רבה וקהלת רבה באמצעות עיון בכמה מקבילות. הקשר בין שני חיבורים אלה לא נחקר עד היום באופן שיטתי. נקודת המוצא של הדיון תהיה מדרש קהלת רבה שיש לו כעת מהדורה מדעית מלאה בת שני חלקים, ומהווה בסיס טכסטואלי איתן להשוואה. המסקנות יסייעו בקבלת תמונה ברורה יותר אודות מעבר חומרים מחיבור אחד למשנהו. דיון זה יתרום להבנת תהליכי היצירה והעריכה של קהלת רבה ושיר השירים רבה, ויסייע בקביעת כרונולוגיה יחסית בין שני החיבורים שמועד עריכתם אינו ברור.