קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Agnon, Between the Traditional World and the Jewish Enlightenment: The Will of God/the Divine Plan versus the Halakhah and Tradition in Agunot and Ve-Haya He-Akov Le-Mishor

בחקר עגנון ניתן למצוא שני קטבים: חוקרים המפרשים את סיפוריו באופן התואם את עולם הערכים המסורתי, לעומת חוקרים המעצימים את אופיים המודרני והביקורתי.

אלה ואלה לא עמדו על דרכו הייחודית והמורכבת כפי שהיא משתקפת בסיפורים "עגונות ו"והיה העקוב למישור". בדומה לספרות ההשכלה, גם עגנון ביקר את העולם המסורתי. ואולם, בשונה מספרות ההשכלה שזנחה את העולם המסורתי לטובת עולם הערכים המודרני, עגנון עובר לרובד דתי גבוה יותר של תוכנית האלהית/רצון האל שמעבר להלכה, ויוצר התאמה בין רובד עליון זה לבין עולם הערכים המודרני. האהבה הרומנטית בסיפור עגונות המנוגדת לנישואי שידוך, היא חלק מהתוכנית האלהית. אילו היתה מתממשת היא היתה מביאה את הגאולה. גם בסיפור "והיה העקוב למישור", ההעדפה של הגיבור לזנוח את עולם ההלכה, נובעת מהאמונה ברצון האל שמעבר להלכה. רצון זה תואם את הערכיות של החיים הארציים, גם כשהם חיי חטא מבחינת המישור ההלכתי.

מסיפורים אלה ניתן לראות את דרכו הייחודית של עגנון, הנמצאת מעבר לדיכוטומיה שבין עולם הערכים המסורתי ועולם הערכים המודרני של ספרות ההשכלה.