קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

The Affinity between Psychology and Liturgical Intention as a Means to Understanding the Meaning and Place of Liturgical Intention in Rav Kook’s Religious Thought

ספרות הכוונות לתפילה מהווה את אחד המרכיבים המשמעותיים ביותר בספרות הקבלית. סוגה זו מהווה נדבך משמעותי בספרות הקבלה לא רק מצד עצמה אלא גם מצד היותה אבן יסוד לספרות ענפה שנכתבה בדורות הבאים. לספרות זו צמחו מגוון ענפים הן בהיבט הפרשני והן בהיבט הרעיוני-תיאוסופי וכד`.

אפיק מחקרי ההולך ומתרחב בשנים האחרונות הוא בחינת הגותו וכתביו של הרב קוק כחלק מספרות הקבלה ולאור מקורות קודמים מספרות זו. ברם, חרף העובדה שחקר הגותו וכתיבתו הקבלית של הראי"ה קוק נידון בהיקף רב ובמגוון היבטים ותחומים, הרי שעולמה של התפילה במשנתו ובכתביו כמעט ולא נבחן וביתר שאת בכל הקשור לכוונות וביאור התפילה.

במסגרת הרצאה זו אבקש להראות את מרכזיותן של הכוונות בהגותו של הראי"ה כפי שהדבר עולה בכתביו. כמו כן, אבקש להראות את הפרשנות הייחודית של הרב קוק לכוונות התפילה שבה הוא קושר בין הפסיכולוגיה הכוונות הקבליות. אראה כי לדעת הרב קוק, הפסיכולוגיה, כדיסציפלינה וכתחום ידע, יכולה לסייע בהבנת התהליך הנפשי של המכוון ובהבנת תוכנן, משמעותן ותכליתן של הכוונות.

מלבד החשיבות הרבה שבהצגת עמדתו הייחודית של הרב קוק בעניין זה, יש לדברים ערך גם בבחינת שאלות כלליות יותר בהגותו של הראי"ה. סוגיה זו יכולה לשפוך אור על מידת היחס שבין עצמאות ומסורתיות שבה נוקט הרב קוק בבואו לעסוק בכוונות התפילה והאם הוא ראה בספרות הכוונות מקור מחייב או שמא רק מקור השראה. לשאלה זו ישנה חשיבות גם לבחינת `מערכת היחסים` שבין הרב קוק וספרות הסוד והאופן שבו רואה הרב קוק את מקומה של ספרות הסוד ואת האופן שיש ללמוד ולעסוק בה. יתר על כן, שאלה זו פותחת פתח לבירור עמדתו של הרב קוק במחלוקת העקרונית בדבר עצם האפשרות לחדש כוונות מול המחויבות המוחלטת למסורת הכוונות הקבלית.

מכיוון שמדובר בנושא רחב היקף אעסוק במסגרת זו בכמה מקורות מרכזיים מתוך כתביו של הרב קוק. להשלמת התמונה אביא `מקרה מבחן` ובו אבקש להציג את העיבוד של הרב קוק לקטע מתוך `שער הכוונות` של האר"י כפי שהוא מופיע בספר `עולת ראי"ה`.