קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Forbidden Fats in Rabbinic Literature and in the Temple Scroll

חז"ל מנסים להסביר את צווי התורה העוסקים באיסור החלב על ידי הפרדה בין איסורי אכילת החלב לבין החיוב להקריב את החלב של הבהמות המוקרבות. הם גם מספקים הוראות מפורטות על ניתוח הקרבנות והקטרת ה"פדרים", ז.א. החלב. כמו כן, מגילת המקדש כולל הוראות על איך להוריד את החלב ואיך להקטירו. הרצאה זו תבדוק את שתי מערכות הלכתיות אלו, את הגדרת החלב בשניהם, ואת דרכי המדרש המביאות אותן למסקנותיהן ההילכתיות. נראה איך המתודות הפרשניות של חז"ל ושל בעל(י) המגילה מובילות לפסקים שונים.