קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Halakhah and Magic: Common Traditions in Late Antique Palestine

בשנים האחרונות הולך וגדל אוצר הטקסטים המאגיים העתיקים היוצאים לאור, ואיתו נחשף עולם אבוד של מסורות ותפיסות שהיוו חלק מהתרבות היהודית של שלהי העת העתיקה. הממצא מארץ ישראל מלמד לא רק על האופן שבו נהגו בני התקופה לגרש שדים, לרפא, או להמיט רעה על אחר – אלא גם על מיתוסים, רעיונות, פתגמים והלכי רוח שרווחו באזור באותה עת. התמונה המשתקפת מתוך הטקסטים המאגיים מאירה גם את ספרות חז"ל באור עשיר ורב פנים. בהרצאה אעסוק בנקודות השקה בין הספרות המאגית לספרות ההלכתית בת התקופה במרחב הארצישראלי. באמצעות מקרי מבחן שונים אמחיש כיצד ניתן לזהות בשני הז`אנרים את עקבותיו של מרחב גיאוגרפי ותרבותי משותף ובעקבות כך לחדד את ההבנה של מרכיבים שונים בכל אחת מהסוגות.