קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Jannes and Jambres in the Babylonian Talmud

יאנס וימרס נזכרים כצמד המכשפים שהתמודדים עם משה במצרים במגוון של מקורות מברית דמשק בקומראן, דרך חוקר הטבע הרומי פילניוס, האגרת השניה אל תימוטאוס בברית החדשה, פפירוסים במצרים, ועד תרגום יונתן לתורה. בהרצאה זו אדבר על הופעתם היחידה בתלמוד הבבלי ועל הקשר האפשרי שלהם לאזכרותיהם האחרות.