קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Four Poets, One Family

במסגרת הדיון במושב ארצה לדבר כיצד מתגלמת המשפחה, הזוגיות, ההורות, אצל ארבעת המשוררים החשובים בעיניי והעכשוויים לכל הדעות, אשר יימצאו עמי במושב. זאת אעשה בתוך מבנה דפוסי של שירים והערות, כלומר שיר וקומנטציה נלווית לצדו.

דוגמאות: יחסי אֵם ובת, תני וקחי, בשיר של פרופ` חמוטל בר-יוסף; איך תופס רוני סומק את המושג משפחה בתוך הקשר אמנותי פוסטמודרני; מה אומר פרופ` רפי וייכרט לבתו הקטנה כתינוקת על העולם הזה שהיא עתידה לגדול אליו, וכמובן, מה מעמדו של אב המשפחה החולם כמשורר בתוך הקשר משפחתי דתי של משפחה מרובת ילדים אצל מירון ח. איזקסון.

עולה ואף נדמה כי כל אחד מהם תופס קצת אחרת את המושג משפחה בתוך ההקשר היהודי-ישראלי ומן הסתם אפשר לגזור כאן גם איזו מסקנה לגבי התפיסה הכללית והאוניברסלית-עדכנית באשר למושג משפחה.