קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Smoke With All Your Might: A Lost Sabbatean Practice

Smoking a tobacco pipe was a relatively new invention in the Ottoman Empire during the seventeenth century. In this paper I will use Sabbatean smoking practices, as well as other sectarian practices, to demonstrate a better historical description of the relationship between distinct Sabbatean groups to each other. As such, it serves as a window into the ways in which Sabbatean halacha was designed and how it infiltrated into traditional majority society.

עישון מקטרת טבק היתה המצאה חדשה יחסית באימפריה העות׳מאנית של המאה השבע עשרה. בהרצאה אשתמש בפרקטיקות העישון השבתאיות, כמו בהנהגות כיתתיות נוספות, כפתח לתיאור היסטורי אודות יחסן של קבוצות שבתאיות שונות זו לזו, וכצוהר לדרכי גיבושן של הלכות שבתאיות ולחלחולן אל תוך חברת הרוב המסורתית מסוף המאה השבע עשרה ולתוך המאה השמונה עשרה.