קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Passive Voice in Ugaritic, Archaic and Classical Biblical Hebrew in Diachronic Perspective

לחקר תחבירי של השפה האוגריתית יש חשיבות רבה בעיני כל מי שמתעניין בהתפתחות השפות השמיות הצפון-מערביות, כגון עברית, פיניקית וארמית. בזמן שהשפות הללו מתועדות החל מהמאה ה-10 לפה"ס ומאוחר יותר, הקורפוס האוגריתי מייצב סוגות שונות של כתיבה פואטית, פרוזאית, ואדמיניסטרטיבית, ומהווה מקור עיקרי של ידיעתנו על התפתחות השפות השייכות לקבוצה זאת בתקופה הקדומה. אתרכז בביטויי סבילות הקשורים לבניין קל (G-stem), אראה שהסביל הקל (Gpass) הוא התבנית הצורנית הנפוצה ביותר להבעת הסבילות באוגריתית, הן בלשון השירה הן בלשון הפרוזה, ואציג את מקומו במערכת לשונית של העברית המקראית הארכאית והקלסית. הבניין הנפעל (N-stem) באוגריתית משמש להבעת המנח התיכון בהוראות הטיפוסיות שלו, אבל בלשון הפרוזה יש לו גם הוראות סבילות. והמצב שבפרוזה האוגריתית מהווה בסיס לניתוח הנתונים שבמקרא. הבניין החוזר של קל (Gt-stem) אינו משמש כלל להבעת סבילות באוגריתית והשימושים החוזרים ותיכוניים שלו נעלמים מהעברית. בנוסף יוצגו סימנים של השימוש המתחדש בבינוני סביל במעמד פרדיקטיבי להבעת הווה סביל, תוצאה ובקשה באוגריתית, והרחבתם של השימושים האלה בעברית המקראית. ניתוחם של פעלי מצב, שימושם ושיתוף פעולתם עם המנח הסביל והמנח התיכון באוגריתית ובעברית ישלימו את התיאור.