קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

How Many Oxen Did the Prophet Elisha Have? A New Reading of 1 Kings 19:19

"וַיֵּלֶךְ מִשָּׁם וַיִּמְצָא אֶת אֱלִישָׁע בֶּן שָׁפָט וְהוּא חֹרֵשׁ שְׁנֵים עָשָׂר צְמָדִים לְפָנָיו וְהוּא בִּשְׁנֵים הֶעָשָׂר..." (מלכים א` יט, יט).

לפי הפירוש המקובל "אליהו מוצא את אלישע חורש את שדהו. שנים-עשר צמדי הבקר המוזכרים בסיפור זה באים לספר על עושרה של משפחת אלישע, משפחת עובדי אדמה בעלת קרקעות ונכסים" (עולם התנ"ך - מלכים א`, עמ` 183). ועוד: "שנים עשר זוגות שוורים. ריבוי השוורים מעיד על מעמדו הכלכלי של אלישע. הוא עצמו חרש בזוג שוורים ("צמד הבקר") (שם).

הפירוש הזה לפסוק הנ"ל מעלה כמה שאלות.

האם שנים עשר זוגות שוורים משכו מחרשה אחת? אם אלישע היה ליד הזוג השנים עשר,האם היו שאר אחד עשר זוגות לבדם (כי בסיפור לא נזכרו חורשים אחרים)? מה קרה לשאר השוורים לאחר שזבח אלישע שני שוורים ושבר את העול ואת המחרשה ("כלי הבקר") לעצי הסקה כדי לבשל את שני השוורים (מלכים א` יט,כא)?

בסיפור עצמו אי אפשר למצוא תשובות לשאלות הללו.

כנראה, הפירוש המקובל לפסוק הנ"ל מבוסס על התרגומים העתיקים (תרגום השבעים, וולגטה, פשיטתא, תרגום יונתן, ועוד) שכולם הבינו את הביטוי "שנים עשר צמדים" כ"שנים עשר צמדי בקר", כלומר שנים עשר זוגות שוורים (ע` למשל, ת"י: "וַאֲזַל מִתַּמָן וְאַשְׁכַּח יַת אֱלִישָׁע בַּר שָׁפָט וְהוּא רָדֵי בִּתְרֵי עֲשַׂר פַּדְנִין דְתוֹרָא צְמִידִין קָדָמוֹהִי וְהוּא בְּחַד מִתְּרֵי עַסְרָא..."). ונוסף על כך הפירוש הזה בא לידי ביטוי גם בכל התרגומים החדשים.

אולם בטקסט העברי (לפי נוסח המסורה) לא כתוב "שנים עשר צמדי בקר", אלא "שנים עשר צמדים", וזה מאפשר לפרש את הפסוק אחרת. הרי יש למילה "צמד", בנוסף למשמעות "זוג", גם משמעות "שטח אדמה שזוג שוורים יכול לחרושו במשך יום". המילה במובן זה משמשת במקרא (שמואל א` יד, יד; ישעיהו ה, י).

לכן יש להבין את הפסוק כך: אלישע חרש את שדהו ששטחו שנים עשר צמדים, ונמצא באתר האחרון, השנים-עשר.

והיו לו רק שני שוורים ("צמד הבקר") שהוא זבחם.