קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Mapping Second Temple Traditions in Early Medieval Jewish Literature

ההרצאה תעסוק במיפוי מסורות הכלולות בספרות שנכתבה בתקופת הבית השני (כתבי קומראן בעברית ובארמית, קבוצת האפוקריפה שהשתמרה ביוונית וקבוצת הפסידואפיגרפיה שהשתמרה בשפות שונות) ששבות וצצות בחיבורים שזמן כתיבתם שלהי התקופה הביזנטית, התקופה המוסלמית הקדומה וימי הביניים המוקדמים באירופה. ההשוואה בין הקדום ובין המאוחר תעשה בזהירות, תוך ניסיון להבחין בתהליכי עיבוד ושינוי