קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

R. Isaac Alfasi’s Responsa as a Window on the Reality of His Life and His Writing

ספר ההלכות של ר` יצחק אלפסי (הרי"ף) היה מחיבורי ההלכה הנלמדים ביותר בימי הביניים בכל תפוצות ישראל. על אף היותו מחכמי ההלכה המרכזיים ביותר, חיבוריו – ספר ההלכות ומאות תשובותיו – כמעט לא נידונו במחקר. על תולדות הרי"ף ידוע לנו רק מעט, בעיקר מתוך ספר הקבלה של אברהם אבן דאוד שפעל בספרד המוסלמית כמה עשרות שנים לאחר פטירת הרי"ף. מכך עולה חשיבותו של כל בדל מידע היסטורי שמסתתר בתשובותיו של הרי"ף. בכוונתי להציג בהרצאה מידע משמעותי שעולה מתשובות הרי"ף בנוגע לחייו של הרי"ף, לסביבתו הלמדנית ולחיבוריו:

1. תשובות, פירושים וספר ההלכות – תשובות אחדות חושפות שהרי"ף כתב בחברת תלמידיו פירושים לסוגיות קשות אשר לא השתמרו בידינו. במקביל, עדי הנוסח של הלכות הרי"ף מגלים שישנם פירושים לסוגיות קשות שמופיעים רק בחלק מהעדים. ברצוני להציע שבמהלך השנים שילב הרי"ף בספר ההלכות שלו חלק מהפירושים שכתב בחברת תלמידיו כמו גם תשובות שהוא השיב על סוגיות שכאלו.

2. ספרייתו של הרי"ף – כמה תשובות מלמדות שתלמידיו העתיקו מחיבוריו או מהספרים שהוא החזיק ושלחו את ההעתקות הללו לאזורים אחרים. בנוסף, לעתים הרי"ף מעיד על ספרים שחסרים לו.

ההרצאה מבוססת על תשובות חדשות שטרם פורסמו, נוסחים חדשים של תשובות שפורסמו ומידע שנאסף ממגוון מקורות שפורסמו מכבר, כמו גם התייחסות לספרות המחקרית המעטה שנכתבה בנושא