קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Sect or Cult? Comparing the Qumranites and Early Christians using New Methods of the Sociology of Religion

מקובל להתייחס ל`יחד` והקבוצות המשתקפות במגילות קומראן ככתות. אך האם גם הנוצרים הראשונים היו כת?

השוואת המגילות עם הנצרות הקדומה באמצעות מודלים חברתיים מלמדת שהמודל של

New Religious Movement

מתאים הרבה יותר לנוצרים הראשונים מאשר כת. ההרצאה תשווה את המאפיינים הבסיסיים של שתי התנועות לאור מודלים שונים ותעמוד על ההבדלים בין שתי התנועות.

בין היתר ייבחנו: בדלנות, מסיונריות, חדשנות רעיונית, ארגון חברתי, והרצון להיטמעות בחברה הסובבת

לתוצאות ההשוואה הזו חשיבות מכרעת להבנה מדוע כתות קומראן נכחדו ואילו מן הנצרות הקדומה התפתחה דת חדשה עצמאית וחובקת עולם.