קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Response

תגובה להרצאתה של ד`ר לאה גילולה, ״איך ממסמכי ארכיון נחשפים חיים״ - על אוסף חנה בן-ארי ואברהם ניניו