קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Ḥakham Yosef Ḥayyim of Baghdad (1835–1909): Leadership with Poetry and Music

סביב המחצית השנייה של המאה התשע עשרה, עם חשיפתם של יהודי עיראק לתרבות המערבית, נושאים מרכזיים של חילוניות, מודרניזם ולאומיות הפכו עד מהרה למוקדי ויכוח אינטנסיבי בין אינטלקטואלים מובילים ואוטוריטות פוליטיות ודתיות, ואיימו להביא שינויים משמעותיים בחייהם של רבים מבני הקהילות היהודיות בעיראק אשר החלו לפתח גישה חדשה ליהדותם ולזהותם היהודית.

חכם יוסף חיים (1909-1835, בגדאד), מנהיגם הכריזמטי והנערץ של יהודי עיראק, אשר היה ידוע גם בקרב קהילות רבות מחוץ לעיראק, פועל במציאות חדשה זו. כסמכות הלכתית ורוחנית הוא מנסה באמצעות יצירתו הרבנית הענפה והרבגונית הכוללת גם שירים דתיים ,המכונים על ידי יהודי עיראק שבחות`, לעודד את קהלו לאהוב ולדבוק במורשתו וזהותו היהודית העתיקה, לשאוב ממנה כוחות לחיים עשירים ופוריים ולהאמין כי הגאולה הנה קרבה ובאה.

שיריו של חכם יוסף חיים (למעלה ממאתיים שירים, מהם ידועים לנו פחות ממאה) שייכים לז`אנר הפארליטורגי היהודי העתיק אשר מציג תכנים דתיים הכתובים ברובם בעברית, מילותיו מותאמות למבנה ולמנגינה של שירים ערביים אהובים ופופולריים, והוא מבוצע באירועים כגון סעודות שבת וחגיגות חתונה, ברית מילה ובר מצווה.

בהרצאתי, אתרכז בשיריו של חכם יוסף חיים ואציג דרכם את המאפיינים המרכזיים של מנהיגותו, מסריו והדינמיקה ששיריו יצרו בין המנהיג לקהלו. היבטים אלה יוצגו על רקע ההתפתחויות ההיסטוריות, התרבותיות והדתיות של זמנו.