קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Worlds of Longing: The Hermeneutical Art of Rabbi Yaakov of Izbica-Radzyn

רבי יעקב ליינר מאיזביצא-רדזין הינו הוגה חסידי מקורי ביותר. דרשותיו על התורה הרשומות בכרכי הספר "בית יעקב" מגלות אומנות הרמנויטית נדירה, עם תשומת לב ייחודית לממדים הסמליים, הדמיוניים והלשוניים של מקורות ישראל.

בהרצאה אציג שני מוטיבים מרכזיים במשנתו הנוגעים בתשוקה האנושית על היבטיה המגוונים – הפסיכולוגי, החוויתי, האזוטרי והדתי-מעשי. הציר המרכזי של הדרשה החת (בית יעקב, חיי שרה ס`) הוא המוטיב הקבלי "ד` מאות עלמין דכסופין" – ארבע מאות עולמות של כיסופים (זוהר א קכג ע"ב). אציג את דרכי הפרשנות החסידית הפותחות את המוטיב לרבי משמעות חדשים ואבחון את חשיבותם. מוטיב שני – "מין נוקבין" (מים נקביים) – מופיע לראשונה בספרות חז"ל ועובר גלגולים מעניינים במשך הדורות, במיוחד במחשבה הקבלית. אעקוב אחרי גילוייו של מוטיב זה במספר דרשות של ה"בית יעקב" ואת פשרם לאור הקשריהם הספרותיים השונים. מתוך כך אבקש לתאר את אופני השיח והפעולה הבאים לידי ביטוי בדרשותיו של ה"בית יעקב", ואת כוחם להעשיר את חווייתם הרוחנית והאישית של קוראיו ושל שומעיו.