קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Greek Jewish Biblical Papyri from the Late Roman and Byzantine Periods

חורבנה של יהדות מצרים במרד התפוצות ניכר גם בממצא הפפירולוגי, ורק מאמצע המאה הרביעית לסה"נ מצביע הממצא הפפירולוגי על התאוששות היישוב היהודי במצרים. באשר לפפירוסים מקראיים מתעוררת בעיה מיוחדת: הנצרות המתחזקת ומתפשטת בעולם הרומי אימצה את המקרא ביוונית כטקסט מקודש, ולגבי כל פפירוס מקראי ביוונית יש להכריע לגבי מוצאו. שאלות אלה נידונות במחקר, אך בקורפוס הפפירוסים היהודים שעליו אנו עמלים נדרשת הכרעה אילו פפירוסים יחשבו כיהודים וייכללו בו. בהרצאה נבחן כמה דוגמאות של פפירוסים מקראיים יהודים, פפירוסים נוצרים, ופפירוסים מסופקים, נעמוד על כמה ממאפייניהם, וננסה להציע כלים וכללים לזיהויים ולהבנת מקומו של המקרא היווני בתקופה הרומית המאוחרת והביזנטית בחברה היהודית והנוצרית במצרים.