קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Tzaddiks and Transgressors in the Teachings of Rabbi Yosef Hayyim

מיהו "צדיק" ומהו "רשע"? איך הפרט ואיך הקהילה אמורים להתייחס למושגים אלה ולדמויות שעשויות לייצג אותן? לשאלות אלו ןלדומות להן נזקק הרב יוסף חיים, הצמקובל והפוסק, הן במישור העקרוני והן במישור המעשי. התייחסויותיו הרבות לנושא זה מאפשרות לבחון את סולם הערכים שלו ואת סדרי עדיפויותיו במקים הגבוליים עמם הוא התמודד, בעיקר עם תחילת החילון בבגדד במפנה המאה העשרים. מתוך עיון וניתוח מובאות הלקוחות מן התשובות ההלכתיות, הדרשות המוסריות ודברי פרשנות של רי"ח ננסה להבין איך הצליח לשלב דרישות הלכתיות ודתיות גבוהות עם הכלה של מי שבעליל לא עמד בהן. נרצה לטעון שגישתו הייחודית של רי"ח בסוגיה הנדונה, מגובה בסמכותו ההלכתית והרוחנית ודמותו הנערצת הנה אחד הגורמים ששמרו את הקהילה הבבלית מפני פיצול דתי וחברתי ואפשרה לחברה היהודית הבבלית לעבור מודרניזציה ללא משברים.