קונגרס העולמי ה-18 למדעי היהדות

Instructions for the Writing of Amulets for the Protection of a Woman in Childbirth and the Newborn: From Amulet to Instruction

במסגרת עבודת הדוקטור שלי אני עוסקת בסדרה ייחודית של קמעות מורכבים מאוד להגנה על היולדת ותינוקה, מפני מזיקים שונים ובראשם השדה לילית. קמעות אלה זהים זה לזה בתוכנם ובצורתם, למעט עשרה הבדלים מובנים ומכוונים, שהופכים כל אחד מהם לרכיב בסדרה בת ארבעה קמעות. זהו ביטוי לפרקטיקה מאגית יוצאת דופן וייחודית, שכן שימוש בסדרת קמעות כיחידה אחת אינו מוכר לנו משום מקום אחר. עד כה הצלחתי להתחקות אחר ארבעה קמעות מדפוס זה, המייצגים שלוש סדרות שונות של קמעות, כולם נמצאים באוסף משפחת גרוס. שניים מהקמעות, שמוצאם משתי סדרות שונות, זהים בכלל רכיביהם. לאחד מהם "בן זוג" שנכתב באותה היד (ושניהם רכיבים של אותה סדרה). קמע נוסף מייצג סדרה שלישית.

לאחרונה נחשף בפני כתב יד נוסף שקשור לסדרת קמעות זו וכולל הוראות מפורטות לכתיבה ושרטוט של קמעות הסדרה המרובעת. זהו מקרה מובהק של קשר בין ספרות הנחייה מאגית לחפצים ביצועיים, שאין רבים כמותו בממצא מן העת החדשה, וקל וחומר בהקשר של חפצים מורכבים כל כך, כקמעות הסדרה. אולם, בעוד שבמחקר המאגיה אנו רואים את המעבר מהוראות לחפץ, כאן, אני מבקשת לטעון, מתקיים מהלך הפוך שהוא מעבר מהחפץ להוראות ההנחייה. ההנחה הראשונית בעיון בכתב היד היא שאלה הוראות מפורטות שנכתבו על מנת להנחות את הקורא לכתוב את הקמעות. אולם מעיון מדוקדק בכתב היד, עולה כי לא ניתן להבין את ההוראות הנמסרות בו ללא היכרות מוקדמת עם הקמעות עצמם. זאת הן בשל המורכבות הרבה שלהם והן משום שהכותב העלה את הדברים על הכתב באופן מאוד לא מסודר. היכרות זו מאפשרת להבין את כוונת הדברים ולעמוד על התאמתם למימושים המוכרים לנו של סדרת הקמעות, וכן מעלה את הסברה כי נכתבו לשימוש אישי של הכותב בלבד, תוך הסתכלות על הקמעות עצמם.

בהרצאה זו, בכוונתי לעמוד על הקשרים בין הקמעות לכתב היד. אציג תחילה בקווים כלליים את קמעות הסדרה תוך התמקדות ביחידות הצורניות והטקסטואליות המרכיבות אותם. לאחר מכן אדון בכתב היד הכולל את ההוראות להכנת סדרת קמעות מסוג זה, במבנהו, ובקשר בין ההוראות המופיעות בו לסדרת הקמעות המרובעת.